Informace

Nejprodávanější produkty

Slevy

Aktuálně nejsou žádné zlevněné produkty.

Způsob platby a dodáníMožnosti a ceník dopravy

  • PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM NA ÚČET 199980690/0600 vedeného u Ge Money bank
  • Pro platby ze zahraničí - IBAN : CZ03 0600 0000 0001 9998 0690
  • Dobírkou při převzetí

V průběhu nákupu jasně vidíte v košíku nabízené způsoby dopravy a dopravné

Poštovné pro platbu převodem z účtu

Poštovné pro platbu dobírkou

Poštovné na Slovensko - platba pouze převodem z účtu

IBAN : CZ03 0600 0000 0001 9998 0690

Vždy se prosím říďte pokyny uvedenými v příchozím e-mailu po dokončení objednávky. 

POKUD CHCETE UŠETŘIT NA POŠTOVNÉM A NEBO NERADI DOBÍRKU, KLIKNĚTE PŘI VÝBĚRU DOPRAVCE NA: 

"Česká pošta - POUZE PRO PLATBU PŘEVODEM Z ÚČTU"


Jak probíhá dodání:


  • Zboží je ODESLÁNO obvykle do 48 hodin. Buď od přijetí platby na náš BÚ nebo pokud jste vybrali dobírkou. K ceně zboží je účtováno dopravné - netýká se akcí nebo slevových kupónů.
  • Balné ani manipulační poplatky si neúčtujeme.
  • Cena dopravného je kalkulována v průběhu uzavírání objednávky a kupující je o jeho výši zřetelně informován.
  • Snažíme se, aby Vaše náklady na přepravu byly co nejmenší.Česká pošta - Doporučený balík - Balík Do ruky

Česká pošta doručí vaší zásilku do 24-48 hodin po celé ČR, v den doručování budete informováni. V den expedice obdržíte podrobný e-mail s číslem balíku a datem doručení.

V průběhu doručování si můžete změnit termín a způsob doručení prostřednictvím www.ceskaposta.cz/zmenadispozice, kde po zadání čísla zásilky a kontaktního telefonu můžete změnit dispozice pro svoji zásilku.

Formulář Vám nabízí: volbu dodání zásilky dopolední pochůzkou, uložení na poště bez pokusu o doručení, uložení na jiné ukládací poště nebo posunutí prvního doručovacího pokusu o jeden pracovní den.

Vrácení zboží

řídí se §1829

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Lhůta 14 dní od převzetí plnění

Prvním dnem 14 denní lhůty se podle občanského zákoníku rozumí první den poté, co spotřebitel zboží převzal. Jedná se o kalendářní dny, přičemž pokud by poslední den lhůty připadl na sobotu, neděli nebo státní svátek, prodlužuje se lhůta na první pracovní den. (§ 122 Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník)

Tato 14ti denní lhůta pro odstoupení se prodlužuje na 3 měsíce od převzetí plnění v případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle §53, odst. 4 a 6. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Placení poplatků, poštovného či balného zákazníkem v případě odstoupení od smlouvy do 14ti dnů

Dodavatel nesmí za odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě účtovat spotřebiteli žádný poplatek ani jej jinak sankcionovat. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tzn., vzniknou-li prodávajícímu např. náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu (vymazání paměti vráceného telefonu), opravu vzniklého poškození apod., může je požadovat zpět.

Prodejce spotřebiteli musí vrátit vždy nejen kupní cenu, ale i náklady, které spotřebitel hradil za cestu zboží od prodejce k němu. Spotřebitel má hradit jen náklady spojené s vrácením zboží (nejčastěji zasláním) zpět prodejci. 

Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. (§53, odst. 10 Obč.zák.).